Archive for October, 2011

Google Web Fonts: kho font miễn phí

Posted: 24th October 2011 by Ton Nguyen in Web design
Tags: , , ,

TweetTại thời điểm mình viết bài này thì trang web Google Web Fonts có 273 font families. Đây thực sự là một thư viện font vô cùng phong phú. Điểm mình thấy hay là Google phân loại font rất chi tiết, do vậy ta có thể chọn font theo rất nhiều tiêu chí như có [...]

TweetI have met a problem when adding an option into a select box. This select box could be created/cloned dynamically using JQuery dynamic form. The problem only occurs on Internet Explorer, where some of select boxes will not get updated, which means that newly added option will not be visible for user. Actually, the problem is, the [...]

TweetSau khi ra mắt Phần mềm ôn thi lý thuyết lái xe ô tô, luật giao thông đường bộ trên Android và được rất nhiều người sử dụng, ủng hộ, mình tiếp tục cho ra thêm một phần mềm việt dành cho Android. Đó là phần mềm cho phép bạn xem kết quả xổ số [...]