Lỗi invalid command-line parameter khi chạy Android emulator với ADT 12

Android SDK R12 vừa được release vào đầu tháng 7, với một loạt tính năng mới hỗ trợ lập trình viên trong việc phát triển các ứng dụng Android. Tuy nhiên, sau khi update R12, bạn có thể sẽ gặp lỗi sau khi chạy Android emulator:

invalid command-line parameter

Lỗi này được xác định là do Android SDK R12 có lỗi trong việc xử lý ký tự cách trong đường dẫn tới Android SDK. Continue reading “Lỗi invalid command-line parameter khi chạy Android emulator với ADT 12”