Posts Tagged ‘google’

Google Web Fonts: kho font miễn phí

Posted: 24th October 2011 by Ton Nguyen in Web design
Tags: , , ,

TweetTại thời điểm mình viết bài này thì trang web Google Web Fonts có 273 font families. Đây thực sự là một thư viện font vô cùng phong phú. Điểm mình thấy hay là Google phân loại font rất chi tiết, do vậy ta có thể chọn font theo rất nhiều tiêu chí như có [...]