Posts Tagged ‘intent’

Chặn URL request để mở bằng Android App

Posted: 5th December 2011 by Ton Nguyen in Android
Tags: , , , ,

TweetKhi viết ứng dụng Android, có thể bạn sẽ gặp phải trường hợp giống mình: nhận biết khi người dùng click vào một đường dẫn để mở đường dẫn đó bằng ứng dụng của mình, thay vì bằng browser. Lấy ví dụ cụ thể hơn: Google đã đưa ra mạng xã hội Google Plus, kèm [...]