Lỗi không uninstall được Windows Phone Developer Tools CTP

Nếu bạn đã cài Windows Phone Developer Tools CTP, và giờ muốn update lên phiên bản mới hơn, bạn sẽ phải xóa phiên bản cũ đi. Nhưng vấn đề là khi xóa phiên bản cũ, bạn sẽ không thể xóa được vì nó lại hiện ra dialog hỏi bạn có muốn cài XNA framework và Silverlight hay không.(Không hiểu tại sao các bạn M$ lại làm vậy :D).

Để có thể xóa Windows Phone Developer Tools CTP khỏi máy tính của bạn, bạn phải tải chương trình XNA Game Studio Setup Cleanup Utility tại đây(kéo xuống cuối trang, nhấn vào file xnagscleanuptool), sau đó chạy chương trình, chọn "Product to cleanup" là "Windows Phone Developer Tools", và nhấn nút Cleanup Now rồi ngồi đợi một lúc. Sau khi mọi thứ chạy xong xuôi, Windows Phone Developer Tools sẽ được gỡ khỏi máy tính của bạn.