Cập nhật phiên bản 1.0.5 phần mềm ôn thi lý thuyết lái xe

Phiên bản 1.0.5 của phần mềm ôn thi lý thuyết lái xe ô tô bao gồm các chức năng mới:

  • Thêm chức năng tìm kiếm câu hỏi, bằng cách gõ nội dung cần tìm.
  • Thêm chế độ ôn thi, duyệt qua 405 câu hỏi và xem đáp án.
  • Thêm chức năng cuộn bằng cách dùng nút tăng giảm âm lượng.
  • Tại màn hình chính, nút "Thiết lập" được chuyển xuống thanh menu.
Trong phiên bản 1.0.5 này, chức năng tìm kiếm câu hỏi đã được đưa vào nhằm mục đích giúp người sử dụng có thể tìm và xem câu hỏi, đáp án trả lời bằng cách gõ nội dung câu hỏi liên quan để tìm. Để sử dụng chức năng tìm kiếm, người sử dụng có thể nhấn nút tìm kiếm (hình chiếc kính lúp) trên dãy phím ở mặt trước điện thoại, hoặc nhấn nút menu và chọn chức năng tìm kiếm.

Tuy nhiên, để có thể tìm kiếm dữ liệu câu hỏi ngay tại màn hình chính của điện thoại, bạn phải thiết lập cho phép tìm kiếm từ phần mềm ôn thi lý thuyết lái xe(Settings -> Search Settings -> Searchable items): Thiết lập tìm kiếm Kết quả tìm kiếm

Để cập nhật phiên bản mới, bạn có thể tải tại Google Play store, hoặc cho iOS: Ôn thi lý thuyết sát hạch ôtô .