Google Web Fonts: kho font miễn phí

Tại thời điểm mình viết bài này thì trang web Google Web Fonts có 273 font families. Đây thực sự là một thư viện font vô cùng phong phú. Điểm mình thấy hay là Google phân loại font rất chi tiết, do vậy ta có thể chọn font theo rất nhiều tiêu chí như có chân, không chân, chữ viết tay, font tiếng Việt. Trang web còn cho phép ta gõ đoạn văn bản muốn hiển thị, và xem thành phẩm ngay tức khắc:

Sơ qua như vậy, hãy tự khám phá nhé! Link tới Google Web Fonts.