Chính sách bảo mật phần mềm xổ số miền Bắc trực tiếp

Chính sách bảo mật

Tác giả cam kết đảm bảo sự riêng tư, thông tin cá nhân của người dùng. Người dùng có thể yên tâm khi sử dụng phần mềm xổ số miền Bắc trực tiếp.

Thông tin phần mềm thu thập

Phần mềm xổ số miền Bắc trực tiếp không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của người dùng. Chương trình có tích hợp tính năng đăng nhập bằng tài khoản Facebook, quá trình đăng nhập được thực hiện trên website/phần mềm Facebook, qua đó đảm bảo tính an toàn, bảo mật cho tài khoản Facebook của người dùng. Phần mềm xổ số miền Bắc trực tiếp không sử dụng thông tin này vào bất kỳ mục đích nào khác, ngoài việc hỗ trợ người dùng có thể tải ảnh lên Facebook.

Đường dẫn tới những trang web khác

Phần mềm xổ số miền Bắc trực tiếp có thể chứa các quảng cáo và đường dẫn tới các trang web khác. Tuy nhiên, khi người sử dụng chọn những đường dẫn đó và thoát khỏi phần mềm, người dùng nên lưu ý rằng tác giả không kiểm soát những trang web, đường dẫn đó. Vì vậy tác giả không chịu trách nhiệm cho việc bảo về thông tin, tính riêng tư của người dùng cung cấp khi truy cập vào các đường dẫn đó.

 

Tác giả cam kết không bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.