Chính sách bảo mật phần mềm MegaPhim

Chính sách bảo mật

Tác giả cam kết đảm bảo sự riêng tư, thông tin cá nhân của người dùng. Người dùng có thể yên tâm khi sử dụng phần mềm này.

Thông tin phần mềm thu thập

Phần mềm không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của người dùng.

Đường dẫn tới những trang web khác

Phần mềm có thể chứa các quảng cáo và đường dẫn tới các trang web khác. Tuy nhiên, khi người sử dụng chọn những đường dẫn đó và thoát khỏi phần mềm, người dùng nên lưu ý rằng tác giả không kiểm soát những trang web, đường dẫn đó. Vì vậy tác giả không chịu trách nhiệm cho việc bảo về thông tin, tính riêng tư của người dùng cung cấp khi truy cập vào các đường dẫn đó.

 

Tác giả cam kết không bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.